Ako fungujeme?

 1. Objednajte tovar na stránke 
 2. Keď porebujete prepravu, vyplňte formulár pri objednaní a kontaktujeme Vás aby sme si dohodli termín. Keď máte záujem o osobný odber na Slovensku, môžete to spraviť na nasledujúcej adrese : 93011 Topoľníky 
 3. Dodacie poplatky: Individuálne podľa krajiny
 4. Dodacia lehota : 1-5 pracovný dní
 5. Platba:  Keď dodáme kuriérom tovar, tak platba sa dá realizovať na mieste kuriérovi v hotovosti . Objendávku vopred Vám potvrdíme zaslaním emailu s presnými informáciami o dátume príchodu tovaru na adresu a o platbách
 6. Účet Vám pošleme vopred na emailovú adresu. 
 7. Keď máte záujem o iné formy vybavenia objednávky aké boli vyššie uvedené, kontaktujte nás !


 8. Na všetky pneumatiky dáme záruku!

  Dodanie pneumatík nad 50kg vykonáva naša firma s vlastnou dodávkou, práve preto Vás žiadame aby ste objednávku nenechali na poslednú chvílu, keď už nevyhnutne potrebujete pneumatiky, pretože prepravca zasiela pneumatiky do mnohých oblastí. 

  Do 50kg pošleme pneumatiky s kuriérom.