Vzhľadom na aktuálnu situáciu šírenia koronavírusu objednávky spracujeme až po zmiernení situácie. Dakujeme za pochopenie.

Milí zákazníci! Chceli sme Vás informovať, ak ste na našej Webovej stránke nenašli Vami vyhľadávané pneumatiky, vieme Váš konkrétny model zaobstarať! Napíšte nám do správy o aký model pneumatiky máte záujem a mi sa Vám obratom ozveme aj s najvýhodnejšou ponukou.

Bezplatný zber pneumatiky

Informácia o možnosti bezplatného spätného zberu pneumatiky

 

V zmysle § 71 odsek (1) písmeno b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení (ďalej ako “zákon o odpadoch”) spoločnosť ZOPA s.r.o., ako predajca pneumatík a prevádzkovateľ pneuservisu týmto informuje konečných používateľov odpadových pneumatík o možnosti bezplatného spätného zberu pneumatiky na adrese prevádzkarne BestPneu na Ružovej ulici 1732/49 v Topoľníkoch v čase celej prevádzkovej doby od .. do .. a to bez ohľadu na výrobnú značku, spôsob a dátum uvedenia pneumatiky na trh, ako aj o niektorých právach a povinnostiach jednotlivých osôb súvisiacich s predmetným zákonom.

Podľa zákona o odpadoch predajcovia pneumatík (či už v e-shope alebo kamenenej predajni), pneuservisy a autoservisy majú od 01. 01. 2016 povinnosť odoberať bezplatne od konečných používateľov odpadových pneumatík staré pneumatiky. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí predávajú pneumatiky konečným používateľov odpadových pneumatík a takisto aj pneuservisov – a to aj tých, kde pneumatiky vymieňajú aj bez ich predaja.

Povinnosťou predajcov pneumatík a pneuservisov je od konečných používateľov odpadových pneumatík prijať staré pneumatiky a to zadarmo. Nesmie byť pritom konečný používateľ odpadových pneumatík nútený, aby si niečo u predajcu nakúpil. V prípade ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré konečný používateľ odpadových pneumatík odovzdal presahuje skladové možnosti, predajca resp. pneuservis je povinný dohodnúť s konečným používateľ odpadových pneumatík náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík.

Podľa § 69 odsek (8) zákona o odpadoch: “Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.”

Ďalšou povinnosťou predajcov pneumatík je oddelene uviesť náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík na daňovom doklade či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri predaji pneumatiky.

Povinnosťou konečného používateľa pneumatiky podľa § 72 zákona o odpadoch je pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak obec určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Pneumatika na účely zákona o odpadoch a tohto dokumentu je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika (protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania).