Vitajte na stránke, zvolte svoj jazyk
Üdvözöljük az oldalunkon, kérem válasszon nyelvet
Welcome on our page, choose your language
Willkommen auf unserer Webseite, wählen Sie ihre Sprache


Informácia o kontrolných orgánoch

Informácia o kontrolných orgánoch vykonávajúcich kontrolu dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako “zákon o ochrane nefajčiarov”)

 

Podľa § 7 odsek (1) písmeno f) zákona o ochrane nefajčiarov: “Zakazuje sa fajčiť … f) v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách, galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach, …”

V zmysle § 8 odsek (1) písmeno a) a b) zákona o ochrane nefajčiarov spoločnosť ZOPA s.r.o., ako právnická osoba a prevádzkovateľ predajne pneumatík a pneuservisu je povinná podľa citovaného zákona (i) utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred vplyvom škodlivých látok z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak a (ii) zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení podľa zákona o ochrane nefajčiarov.

Ďalej podľa § 8 odsek (3) zákona o ochrane nefajčiarov spoločnosť ZOPA s.r.o., ako právnická osoba a prevádzkovateľ predajne pneumatík a pneuservisu je povinná upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste v predajne a pneuservise, v ktorých je zakázané fajčenie.

Ďalšou povinnosťou spoločnosti ZOPA s.r.o., ako právnickej osoby a prevádzkovateľa predajne pneumatík a pneuservisu podľa § 8 odsek (4) zákona o ochrane nefajčiarov je umiestniť na viditeľnom mieste v priestoroch, kde je podľa § 7 zákona o ochrane nefajčiarov zákaz fajčenia, informáciu, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.

Spoločnosť ZOPA s.r.o., ako právnická osoba a prevádzkovateľ predajne pneumatík a pneuservisu týmto informuje verejnosť, že porušenie zákazu fajčenia v priestoroch predajne a pneuservisu podľa § 9 odsek (1) zákona o ochrane nefajčiarov je možné ohlásiť na týchto úradných miestach:

 1. Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj
  adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
  telefónne číslo: 00421 33 321 25 27
   
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede
  adresa: Veľkoblahovská č. 1067/30, 929 01 Dunajská Streda
  telefónne číslo: 00421 31 5911211, e-mail: ds.ruvz@uvzsr.sk
   
 3. Obecný úrad v Topoľníkoch
  adresa: Hlavná ulica 126, 930 11 Topoľníky
  telefónne číslo: 00421 31 5582151, e-mail: web@topolniky.sk
   
 4. Policajný zbor.