Vzhľadom na aktuálnu situáciu šírenia koronavírusu objednávky spracujeme až po zmiernení situácie. Dakujeme za pochopenie.

Milí zákazníci! Chceli sme Vás informovať, ak ste na našej Webovej stránke nenašli Vami vyhľadávané pneumatiky, vieme Váš konkrétny model zaobstarať! Napíšte nám do správy o aký model pneumatiky máte záujem a mi sa Vám obratom ozveme aj s najvýhodnejšou ponukou.

Informácia o kontrolných orgánoch

Informácia o kontrolných orgánoch vykonávajúcich kontrolu dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako “zákon o ochrane nefajčiarov”)

 

Podľa § 7 odsek (1) písmeno f) zákona o ochrane nefajčiarov: “Zakazuje sa fajčiť … f) v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách, galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach, …”

V zmysle § 8 odsek (1) písmeno a) a b) zákona o ochrane nefajčiarov spoločnosť PÁLMA - VARGA, s.r.o., ako právnická osoba a prevádzkovateľ predajne pneumatík a pneuservisu je povinná podľa citovaného zákona (i) utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred vplyvom škodlivých látok z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak a (ii) zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení podľa zákona o ochrane nefajčiarov.

Ďalej podľa § 8 odsek (3) zákona o ochrane nefajčiarov spoločnosť PÁLMA - VARGA, s.r.o., ako právnická osoba a prevádzkovateľ predajne pneumatík a pneuservisu je povinná upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste v predajne a pneuservise, v ktorých je zakázané fajčenie.

Ďalšou povinnosťou spoločnosti PÁLMA - VARGA, s.r.o., ako právnickej osoby a prevádzkovateľa predajne pneumatík a pneuservisu podľa § 8 odsek (4) zákona o ochrane nefajčiarov je umiestniť na viditeľnom mieste v priestoroch, kde je podľa § 7 zákona o ochrane nefajčiarov zákaz fajčenia, informáciu, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.

Spoločnosť PÁLMA - VARGA, s.r.o., ako právnická osoba a prevádzkovateľ predajne pneumatík a pneuservisu týmto informuje verejnosť, že porušenie zákazu fajčenia v priestoroch predajne a pneuservisu podľa § 9 odsek (1) zákona o ochrane nefajčiarov je možné ohlásiť na týchto úradných miestach:

 1. Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj
  adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
  telefónne číslo: 00421 33 321 25 27
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede
  adresa: Veľkoblahovská č. 1067/30, 929 01 Dunajská Streda
  telefónne číslo: 00421 31 5911211, e-mail: ds.ruvz@uvzsr.sk
 3. Obecný úrad v Topoľníkoch
  adresa: Hlavná ulica 126, 930 11 Topoľníky
  telefónne číslo: 00421 31 5582151, e-mail: web@topolniky.sk
 4. Policajný zbor.